Hlavní menu

Vinařství Polehňa

Sedmero vín a hříchů světa

Mezi loukami podhůří Bílých Karpat, známými nejvyšší pestrostí a početností výskytu vstavačovitých rostlin (orchidejí) ve střední Evropě, jsou rozprostřeny i rozsáhlé viniční tratě.

Právě z hroznů těchto osobitých tratí produkuje malé rodinné vinařství POLEHŇA z Blatnice pod Svatým Antonínkem ta nejlahodnější přívlastková vína.

Veškerá vína této výjimečné kolekce SEDMERO VÍN jsou v kategorii výběr z hroznů. Je to to nejlepší, co v daném ročníku vinice a příroda dala.

Chardonnay & Rulandské šedé

osvědčenou kupáží těchto dvou burgundských odrůd vzniklo cuvéé typycké pro podhůří Bílých Karpat

Pinot Noir & Modrý Portugal

osvědčenou kupáží těchto dvou tradičních odrůd vzniklo cuvéé typycké pro podhůří Bílých Karpat

motiv (9K)

Vítejte v Bílých Karpatech - nenapodobitelné terroir. Jen málokde se lze setkat s tak ideální kombinací půdního podloží a příznivého místního klimatu pro pěstování vinných hroznů.

Vína z Bílých Karpat
Pěstované odrůdy - chardonnay, sauvignon, ryzlink rýnský, Mulller -Thurgau, veltlínské zelené, sylvánské zelené, muškát moravský a pinot noir (rulandské modré), frankovka, modrý portugal, zweigeltrebe.

 


Náš kraj

Vinařská obec Blatnice pod Svatým Antonínkem se nachází v nejteplejší části jihovýchodní Moravy, pod svahy posledních výběžků západních Karpat. Původní povrch se utvořil při alpínském vrásnění před 60 mil. Lety kdy vznikly všechny karpatské útvary. Kraj kolem řeky Moravy, který je z východu chráněn pohořím Bílých Karpat a ze západu Chřiby je osídlen lidmi po celá dlouhá tisíciletí. Mírné podnebí, úrodná půda, stezky spojující jich a sever Evropy, přirozená ochrana hor a kouzlo krajiny způsobily, že zde byli doma lovci mamutů i všichni kteří přicházeli po nich až po Slovany. Životní podmínky které umožňovaly stálé osídlení tohoto kraje, který byl později nazýván Moravské Slovensko, Slovácko či poeticky Zahrada Moravy ovlivnily životní styl a povahu lidí. A tak není divu, že v těchto mimořádně vhodných podmínkách se lidé od pradávna zabývali pěstování vinné révy. Na jižních a jihozápadních svazích pod obcí Blatnice se rozprostírají vinohradnické tratě Plachty, Kamenice, Staré hory, Floriánky, Rybníčky, Roháče a jiné. Dnes se dá říci, že v každém rodinném domě této obce se nachází vinný sklep.


Jan Ámos Komenský

Za nejznámějšího vinaře je zde považován Jan Ámos Komenský, který zdědil po svém otci vinice v trati Plachty a jeho nejstarší sestra Kateřina v trati Roháče. Dovídáme se o tom ze svatební smlouvy, která je zaznamenána v městských knihách v Brandýse nad Orlicí kterou uzavřel Jan Ámos Komenský když se po druhé ženil s Dorotou Cyrilovou. Manželství bylo uzavřeno, když se již Komenský skrýval na statcích Karla staršího ze Žerotína.Zápis do knihy byl proveden 3. září 1624. Ve smlouvě přijal Jan Ámos Komenský nevěstu za mocnou hospodyni, opatřil ji věnem, ale "vymiňuje si ze svého mění a ve své moci ponechává vinohrad na Blatničku v hoře Plachta ležící" a všechny latinské knihy s poznámkou, že po smrti, tak jak ostatní statek, plným a dědičným právem připadnou dětem, případně manželce.


Vinice

V současné době má Blatnice 405 ha vinic, které ji svou rozlohou řadí mezi 10 největších pěstitelských obcí v ČR (počet pěstitelů 385). Hlinitojílovitá půda s velkým obsahem vápna má velkou výhodu v tom, že je vododržná a v některých ročnících s nedostatkem srážek netrpí suchem. Průměrné roční srážky činí 650mm. Další výhodou je velký obsah kamene v půdě, který ve vinici udržuje teplotu a v noci působí jako radiátor. Nejvyšším místem je kóta 360m na severovýchod od Blatnice, zvaná Střečkový kopec, nejníže je místo, kde opouští potok Svodnice katastr obce v nadmořské výšce 203m. Svahy jsou situovány jižním a jihozápadním směrem a v kombinaci s velkým náklonem poskytují ideální podmínky pro pěstování vinné révy.

Po roku 1989 měla obec v rozjezdu vinohradnictví a vinařství velkou výhodu v tom, že lidem nikdy nebyly sebráni všechny pozemky. To znamená, že v podstatě v každém rodinném domě bylo nějaké sklepní hospodářství a vinohradnická technika plus zkušenosti.

Typické pro Moravské Slovácko a hlavně pro Blatnici jsou sklepy tzv. bůdy. Nacházejí se v trati Kamenice a Staré hory. A rozpoznáte je podle bílé malby s modrým obrovnáním. Zde se po staletí vyrábělo a uskladňovalo víno a v některých bůdách tato výroba probíhá dodnes. Nejstarší z nich jsou staré přes 300 let.


 
2020 © Vinařství Polehňa | odkazy | kontakty | webdesign